Warmtepompen

De warmtepomp als uiterst efficiënte warmteopwekker

De warmtepomp als uiterst efficiënte warmteopwekker is de basisgedachte van de ecologische duurzaamheid. Door het intelligente gebruik van de vrij beschikbare en hernieuwbare energiebronnen lucht, water en bodem, levert de warmtepomp een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. Gebruikers zijn daardoor onafhankelijk van fossiele en eindige energiebronnen, zowel bij het verwarmen als bij koelen. Bij nieuwbouw en renovatie maakt u met een warmtepomp de juiste keuze, dankzij intelligente bedieningsconcepten of de combinatiemogelijkheden met andere hiernieuwbare bronnen zoals PV of thermische zonne-energie.

Het toepassen van een warmtepomp voor de verwarming van huizen en de productie van warm water is de laatste tijd flink in opmars. Een warmtepomp is eigenlijk een omgekeerde koelkast. Bij een koelkast wordt de warmte naar buiten getrokken, een warmtepompinstallatie haalt deze natuurlijke warmte van buiten om juist binnen te benutten. Rondom het huis kan daarbij gebruik gemaakt worden van warmte uit de lucht, grond of grondwater. In de grond is de temperatuur vanaf een diepte van 1,5 meter bijvoorbeeld het hele jaar meer dan 0°C.

Hoe werkt een warmtepomp?

De huidige generatie warmtepompen zijn veelal gebaseerd op een elektrisch aangedreven compressietechniek. Daarbij wordt in een gesloten circuit vloeistof rondgepompt. Deze vloeistof is afhankelijk van de druk en temperatuur in vloeibare of gasachtige toestand. Het is deze veranderingen van toestand dat er voor zorgt dat de warmte wordt opgenomen en vervolgens weer afgegeven. Een warmtepompinstallatie bestaat uit een vloeistofcircuit, een pomp, een expansieventiel en twee warmtewisselaars. De verdamper haalt de warmte van buiten en de condensator zorgt ervoor dat de warmte weer wordt afgegeven. In stappen gebeurd het volgende:

Stap 1: Onttrekking van warmte. Een vloeistof met een kookpunt lager dan de omgevingstemperatuur dient als transportmiddel van de warmte. De vloeistof onttrekt warmte aan de buitenlucht of andere warmtebron en verdampt deze vervolgens in de verdamper.

Stap 2: Compressie. Een compressor drukt vervolgens de verdampte vloeistof samen. Hierdoor stijgt de druk en de temperatuur van de damp.

Stap 3: Afgifte van warmte. De verzamelde warmte van de damp wordt via een condensor vervolgens weer afgegeven aan een boilervat. Doordat de damp in dit vat weer afkoelt condenseert dezeweert tot vloeistof. Deze stroomt vervolgens weer via het expansieventiel (die de druk en daarmee ook de temperatuur verlaagt) naar de verdamper waarmee het proces weer opnieuw begint.

warmtepomp-werking

Lucht/water warmtepomp

Waarom een lucht/water warmtepomp?

 • Eenvoudige verbinding met de warmtebron
 • Efficiënte verwarmingstechnologie
 • Verwarmen, koelen en bereiden van warm tapwater
 • Eigen energiebron op het perceel
 • Onafhankelijkheid van energieleveranciers
 • Actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat

Brine/water warmtepomp

Waarom een brine/water warmtepomp?

 • Zeer energiezuinige verwarmingstechnologie
 • Unieke energiebron, die koeling bijna kosteloos ter beschikking stelt
 • Eigen energiebron op het perceel
 • Onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen
 • Actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat
 • Duurzame, veilige en comfortabele technologie
 • Waardestijging van het onroerend goed

 

 

 


Meest recente berichten